Fl-EDU, li teċċella jfisser li tikkonċentra iktar fuq il-ħiliet komunikattivi, temfasizza fuq il-ħsieb kritiku, tinkoraġġixxi l-kreattività, trawwem l-idea li ssolvi l-problemi b’mod interdixxiplinarju u tmexxija empatika. Dawn il-ħiliet li jippermettu tagħlim tul ħajtek u żvilupp professjonali qegħdin isiru iktar relevanti għas-suċċess. Bħala istituzzjoni ta’ edukazzjoni ogħla b’rikonoxximent mill-Unjoni Ewropea, l-EDU nbniet biex jirnexxilha tilħaq dawn l-isfidi billi tuża mudell ġdid ta’ edukazzjoni li hu orjentant fuq ir-riżultati u jinħoloq impatt globali.

L-istudju Fl-EDU

Il-programmi tagħna jżommu approċċ b’saħħtu interdixxiplinarju għal edukazzjoni ogħla, għaliex ħafna drabi l-problemi veri tad-dinja jidhru mingħajr fruntieri ċari ta’ dixxiplina. L-istudenti mistennija li jkunu involuti f’ħafna perspettivi, għarfien espert ta’ klassi dinji fuq varjetà ta’ suġġetti meħuda minn kontenut magħżul u professuri eċċellenti. Degree tal-EDU tipprepara gradwati biex jeċċellaw; mhux biss fil-professjoni, imma għal dak li jħossu li huma msejħa għalih.

 

EDUKAZZJONI INKLUSSIVA
Ħafna drabi l-komunitajiet ulterjuri jkollhom aċċess minn istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni ogħla iktar kemm ikun hemm bżonn. EDU toffri modi ġodda ta’ tagħlim, tipprovdi l-benefiċċji ta’ edukazzjoni medika lil individwi f’reġjuni b’aċċess limitat. Kull minn għandu passjoni u interess biex jistudja l-mediċina bi kwalità għolja għandu jkollu l-opportunità biex jagħmilha. L-istudenti tagħna huma milqugħa minn madwar id-dinja, iridu biss ibiddlu l-post biss meta jiġi biex jagħmlu r-rotazzjoni klinika.

 

TAGĦLIM BIL-PASS TAL-INNOVAZZJONI
It-teknoloġija tfixkel l-industriji tradizzjonali waqt li toħloq għadd enormi ta’ xogħlijiet ġodda u professjonijiet. Il-post tax-xogħol b’mod diġitali jirrikjedi sett ta’ ħiliet differenti u l-għerf tas-sengħa minn nies professjonali li qegħdin fil-qofol tal-karriera tagħhom li gradwaw mill-università żmien ilu. Sistemi ta’ edukazzjoni ogħla jaf tleħħaq magħhom bil-mod, u jieħdu ħafna ħin u sforzi biex jinħolqu, jiġu żviluppati, ittestjati, evalwati u akkreditati f’università konvenzjonali. L-infrastruttura bl-aktar mod diġitali modern għal tagħlim onlajn u mħallat ġewwa l-EDU jgħin biex jinkoraġġixxi tagħlim prattiku effettiv u jadatta disinn instruzzjonali biex ikun kemm kurrenti u anki partikolari għall-bżonnijiet tal-istudenti.


Billi żviluppajna l-Kulleġġ tal-Mediċina tal-EDU mill-bażi tal-bidu tana l-opportunità unika biex stajna naħsbu kompletament mill-ġdid, inrawmu u ninnovaw kif l-istudenti justudjaw il-mediċina. Riċerka kurrenti fuq l-effetti tal-għodod għat-tagħlim diġitali ġegħlitna nirrealizzaw kif nistgħu ntejbu l-kwalità ta’ taħriġ mediku għall-istudenti. Il-punt tat-tluq kien biex niffukaw fuq għarfien relevanti, kif il-prattika tal-klinika jista’ jiġi mgħallem billi napplikaw it-teorija b’pazjenti reali fil-bidu, u noħolqu organizzazzjoni tant flessibbli li tħalli massimu ta’ aċċess għall-programm tad-degree irrelevanti mil-lokazzjoni.

 

L-AMBJENT TA’ TAGĦLIM
Ir-riċerka turi li l-istess effetti ta’ netwerk li jagħmlu l-midja soċjali tant qawwija jistgħu jiffaliċitaw tagħlim effettiv. Dan ir-riżultat hu ta’ valur inkredibbli meta jiġi applikat għall-edukazzjoni u l-iżvilupp tant bżonjuż fl-edukazzjoni medika. Għal ħafna studenti, ambjent ta’ studju mħallat li jgħaqqad studju individwali u li taħdem ma’ min għadu qed jitgħallem hi ideali. L-esperjenza tiddemonstra li l-gruppi huma speċjalment ta’ għajnuna meta jkun hemm involviment f’assenjamenti l-iktar kumplessi.

It-tagħlim soċjali li jsir fit-timijiet onlajn tagħna u li rebaħ diversi premjijiet, fih karattarestiċi li jiddistingwu fil-format diġitali tagħna ta’ tagħlim. L-użu tagħna ta’ teknoloġiji diġitali jagħtu l-ogħla livell ta’ formats edukattivi għall-flessibilità kemm fil-ħin u anki fl-istil ta’ tagħlim. Bil-mod li naħdmu jagħti lok ukoll biex nagħtu feedback b’mod individwali lill-istudenti li hu addizzjonali għall-gradi. L-istudenti jistgħu jirriflettu fuq l-elementi pożittivi u n-nuqqasijiet tar-riżultati tagħhom f’sessjonijiet regolari ta’ tutoring mal-instructors.

 

IL-KURRIKULI KOMPRENSIVI
Kif inhu standard għal istituzzjonijiet edukattivi, il-programmi tagħna huma akkreditati skont ir-rekwiżiti tal-awtoritajiet edukattivi. Madankollu, aħna naraw lilna nfusna bħala organizzazzjoni ta’ tagħlim, li mmorru lil hinn mill-istandards tar-rekwiżiti biex b’mod frekwenti nistaqsu lill-organizzazzjonijiet professjonali independti biex jagħtu audit fuq il-kontenut, il-kwalità edukattiva, u l-impatt dirett fuq is-suq tax-xogħol nazzjonali u internazzjonali. Barra minn hekk, jekk il-korp student huwa interessat li jgħinna ntejbu l-kurrikulu tagħna, jistgħu jagħmlu kuntatt mal-Pro-Dekan ta’ Tagħlim f’kull ħin. Jekk għandek xi feedback, jekk jogħġbok għaddihielna, il-ġenereazzjoni ta’ studenti li jmiss jirringrazzjawk tagħha.


Ladarba għażilna li nindirizzaw in-nuqqas ta’ opportunitajiet fil-qasam mediku tal-kura u tas-saħħa u edukattivi, il-Kulleġġ tal-Mediċina tagħna qiegħed jiffoka fuq l-oqsma ta’ suġġetti fundamentali mix-xjenzi biomediċi kif ukoll speċjalizzazzjonijiet. Il-programm tagħna jiffoka fuq mediċina bbażata fuq l-evidenza u l-punt tat-tluq għall-iżvilupp tal-Kurrikulu huwa l-Istandards Globali tad-WFME mill-Institute for International Medical Education (IIME) Core Committee.


Aħna nagħtu attenzjoni speċjali biex nallinjaw il-programm tad-degree tagħna ma’ żviluppi tas-settur, minħabba li l-aħħar mod biex inkejlu l-kisbiet tagħna mhuwiex in-numru ta’ applikazzjonijiet li nirċievu kull sena – huwa l-karriera ta’ suċċess li l-alumni tagħna jibdew.

 

INKEJLU U NTEJBU R-RIŻULTATI
L-assessjar imexxi t-tagħlim. EDU għanda impenn ta’ standards trasparenti li jiżguraw kwalità mill-bidu sal-aħħar għal:

  • L-ogħla kwalità possibbli ta’ tagħlim f’korp komprensiv ta’ għarfien akkademiku.
  • Kurrikulu eċċellenti li huwa konformi mar-riċerka kurrenti.
  • Taħriġ rigoruż u sorveljat waqt il-fażijiet ta’ prattika tal-programmi tal-istudju tagħna.

 

 

 

 

Onlajn/Offline, Dejjem Hemm

L-ambjent ta’ tagħlim mediku onlajn jipprovdi atmosfera rikka ta’ esperjenza ta’ tagħlim maħluqa għalik bl-ispirtu kollaborattiv li wieħed isib fuq il-kampus. L-istudenti, il-fakultà u t-tuturi fil-programmi tagħna ta’ sikwit jaħdmu direttament flimkien biex isolvu problemi u jiddiskutu kwistjonijiet ta’ interess. Dawn ir-relazzjonijiet fl-aħħar mill-aħħar joħolqu esperjenza maqsuma ta’ programm intensiv edukattiv, kif ukoll l-istudenti tagħna jitgħallmu kif joħolqu soluzzjonijiet partikolari skont il-kuntesti.

 

AMBJENT TA’ TAGĦLIM GLOBALI
Bħala student tal-EDU, tista’ tiegħu l-Kampus Virtwali tagħna miegħek kull fejn tmur. F’dan l-ambjent ta’ tagħlim verament globali, tista’ tikkomunika ma’ studenti sħabek biex issolvu assenjament delikat, taraw kapitlu diffiċli flimkien, tiġbru ħbieb biex tħejjew għal xi test li ġej, jew titkellmu fuq il-mistoqsijiet il-kbar tal-ħajja – xi ħaġa li l-maġġoranza tal-istudenti jħobbu jagħmlu.

L-istaff tal-EDU jqabblu membri individwali mill-komunità ta’ tagħlim ibbażata fuq il-karatteristiċi komuni u l-isfidi li jaffaċċaw l-istudenti. Dawn it-timijiet ikollhom spazju kollaborattiv onlajn biex ikunu jistgħu jaħdmu fuq l-assenjamenti tagħhom. Billi jikkultivaw dawn il-ħiliet huwa kruċjali għal suċċess akkademiku – kemm matul l-istudji tiegħek fl-EDU u anki fejn tiddeċiedi li tmur wara. Ladarba jkollok għarfien sew ta’ dawn il-ħiliet, iservuk għall-esperjenzi ta’ tagħlim futuri tiegħek.

 

L-Esperjenza Prattika

Il-grupp tal-2018 se jkunu qegħdin jagħmlu r-rotazzjoni klinika tagħhom fil-Helios Kliniken fl-isptarijiet ta’ tagħlim madwar il-Ġermanja, b’aktar postijiet li se jitħabbru daqt. Karatteristika b’saħħitha fil-programm tagħna li ta’ min wieħed jinnota hi t-twemmin tagħna li l-edukazzjoni medika għandu jkollha l-prattika, komponent tad-dinja reali tal-istudju mediku, mill-bidu. Għalhekk, l-istudenti tagħna jkunu qegħdin josservaw u jipprattikaw proċeduri mediċi, taħt is-superviżjoni ta’ kliniċi esperti mill-ewwel sena tagħhom; forma ta’ taħriġ prattiku li hija karatteristika unika fil-programm tal-EDU fil-Baċċellerat tal-Mediċina.

Snin ta’ esperjenza medika minn professuri, riċerkaturi, u edukaturi fil-mediċina ffurmaw il-kurrikulu u l-approċċ didattiku tagħna. Aħna nemmnu li jistgħu jiġu żviluppati aktar ħiliet f’esperjenza li juri d-dinja realistika meta magħquda mal-ambjent medikali f’ħajja professjonali. Matul it-taħriġ mediku prattiku, l-istudenti huma integrati f’rutini kliniċi u jirċievu edukazzjoni strutturata bi prossimità immedjata għall-kura tal-pazjent mal-ġenb tal-għalliema kliniċi tagħhom.

L-Assessjar

Permezz tal-assessjar, EDU tfittex li tmur lil hinn milli sempliċiment tagħti gradi billi tiffoka li tgħin lil dawk li qegħdin jitgħallmu biex jagħmlu l-almu tagħhom. L-assessjar tal-istudenti, inkluż l-eżamijiet, isiru kemm fl-ambjent ta’ tagħlim onlajn u anki waqt iż-żjarat fl-isptarijiet ta’ tagħlim. L-evalwazzjonijiet tagħna jfittxu li jimxu b’mod ġust u preċiż, u fuq kollox li jippromovu t-titjib.

Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok irreferi għall-Manwal tal-EDU għall-istudenti.