Il-ħajja fuq il-kampus hija esperjenza unika. Bil-binja tal-flessibiltà tal-programm, tista’ tistudja fejn trid ladarba għandek l-internet u tista’ tiffoka. Se jkollok kuntatt kostanti mat-tim, mat-tuturi u l-mentors, u mal-istaff tal-EDU matul il-vjaġġ. Se jkollok ukoll 4 ġimgħat fir-rotazzjoni klinika fl-aħħar ta’ kull modul. Dawn il-fatturi kollha magħqudin flimkien se joħolqulek esperjenza unika.

Bħala istituzzjoni edukattiva aħna nistgħu biss niftħulek il-bieb u nuruk it-triq, ma nistgħux nibnulek l-esperjenza tal-kulleġġ kompletament aħna. Inti waħdek trid tieħu l-vjaġġ u tifforma l-ħajja li trid tmexxi. Kull student u studenta tagħna joħolqu esperjenza unika ta’ tkabbir personali waqt li jaħdmu fuq il-formazzjoni tal-identità okkupazzjonali. Intom ilkoll se tkunu fiha flimkien. Il-komunità  ta’ esperti li tikber magħhom matul is-snin ta’ studju se tikber u tħalli impatt fuqek f’ħafna modi differenti, minn konnessjoni soċjali għal approċċ fundamentali ta’ tagħlim.