Kunċetti Didattiċi għat-Tagħlim Demokratiku

Il-format eDidattiku tagħna huwa preżenti fl-aspetti kollha tal-programmi tagħna, mill-pjattaforma diġitali interattiva tagħna, għall-attenzjoni tagħna fuq tagħlim fi gruppi żgħar, biex niżguraw li l-għalliema u l-istudenti jkunu f'pożizzjoni ugwali.

Ħidma f’Tim Onlajn

Ħidma kollaborattiv permezz tal-pjattaforma onlajn tagħna timmotiva l-iżvilupp ta' ideat u soluzzjonijiet, u sens qawwi ta' komunità.

Rispons bejn il-pari

Dan il-proċess jinvolvi u jimmotiva lill-membri tal-komunità biex jiskambjaw esperjenzi, għarfien u ideat ma’ sħabhom.

Tagħlim Ibbażat fuq il-Problemi

Involviment ta’ studenti f’proċess ta' kollaborazzjoni ta' soluzzjoni għal problemi, b'mod effettiv jattrezzaw lill-gradwati għall-isfumaturi tad-dinja reali.

It-Tagħlim u l-mentors

Bi kburija, il-proporzjon ta' kważi 1: 1 student għall-għalliem, il-grupp magħqud ta' tuturi u mentors joffru appoġġ verament personalizzat.

L-Ispirazzjoni tal-Espert

L-ispirazzjoni ta' kelliema ewlenin iżidu l-esperjenza tat-tagħlim b'taħditiet, billi jqiegħdu l-materjal tas-suġġett f'kuntest tad-dinja reali.

Tagħlim eDidattiku

Il-proċess tat-tagħlim demokratiku huwa essenzjali għall-filosofija ta’ tagħlim eDidattiku tal-EDU, u tagħti s-setgħa lill-istudenti biex jieħdu ħsieb l-esperjenza tat-tagħlim tagħhom stess.

Tgħidli u ninsa. Għallimni u niftakar. Involvini u nitgħallem.

BENJAMIN FRANKLIN

INVENTUR PRIM AMERIKAN, POLITIKU, XJENTIST, ATTIVIST, AWTUR, U STATISTA

Il-kunċett ta' tagħlim eDidattiku tagħna huwa mibni fuq ħames pilastri

icon

L-ewwel pilastru huwa ħidma f’tim u kollaborazzjoni, fejn l-istudenti jaħdmu f’timijiet fuq diversi attivitajiet tal-programm, jitgħallmu l-ħiliet kollaborattivi kruċjali għas-suċċess fid-dinja reali.

icon

It-tieni huwa tagħlim ibbażat fuq il-problemi, li jdaħħal l-istint naturali tal-istudenti biex jinvestigaw il-problemi flimkien, u biex jieħdu approċċ kreattiv biex jidentifikaw soluzzjonijiet.

icon

It-tielet huwa rispons bejn il-pari, fejn l-istudenti huma mħeġġa jaqsmu rispons kostruttiv ma’ xulxin matul l-abbozz tal-proċessi u jwasslu għal sottomissjonijiet.

icon

Ir-raba’ huwa t-tagħlim u l-mentors. Mill-applikazzjoni għall-gradwazzjoni, il-grupp magħqud tagħna ta’ tuturi u mentors jipprovdu appoġġ personalizzat lill-istudenti u gruppi ta’ studenti.

icon

Il-ħames huwa kontribut ta’ esperti. L-esperti u l-mexxejja tal-ħsibijiet fl-oqsma tagħhom jagħtu taħdidiet ewlenija ta’ ispirazzjoni u edukazzjoni, qsim ta’ tagħrif siewi u esperjenza lill-istudenti.

Ħidma f'Tim Onlajn

Fil-qafas tal-programm onlajn, il-membri individwali tal-komunità huma mqabbdin flimkien fi gruppi biex jinvolvu ruħhom fil-programm b’mod kollettiv.

Il-ħidma f’tim onlajn tippermetti lill-parteċipanti biex jibnu u jiżviluppaw netwerks b’saħħithom fejn l-ideat u s-suppożizzjonijiet jinqassmu fil-proċess li jimxu lejn għan komuni. Kull tim huwa rappreżentat fil-programm bl-identitajiet uniċi tagħhom stess, u jkollu l-ispazji għax-xogħol komuni tagħhom stess. Dan jinkoraġġixxi skambji ta’ kollaborazzjoni u rispons bejn il-membri tat-tim fil-livelli kollha. Dan kollu huwa kkumplimentat minn diskussjonijiet rikki fil-forum, li jiżgura li jsiru skambji ta’ rispons fost u bejn it-timijiet, li jikkontribwixxu għas-sens qawwi ta’ komunità sinonima mal-esperjenza tal-istudenti tal-EDU.

Rispons bejn il-pari

Fil-qalba tal-programm hemm proċess ta’ rispons bejn il-pari li jinvolvi u jimmotiva lil kull membru tal-komunità biex jiskambja esperjenzi, għarfien u ideat mal-pari tagħhom.

Diversi ħoloq ta’ rispons iħaddmu interazzjoni bejn sħabhom fil-programm fil-livelli kollha, u jiggwidawhom permezz ta’ proċess ta’ skambju ta’ għarfien fejn il-parteċipanti jimpenjaw ruħhom b’mod kostruttiv maċ-ċittadini ta’ madwar id-dinja u jesprimu u jtejbu l-ideat tagħhom b’mod strutturat. Fuq din il-fondazzjoni, toħroġ komunità vibranti li tagħti s-setgħa lill-parteċipanti biex jitgħallmu flimkien u minn xulxin u biex joħolqu flimkien pjanijiet ta’ azzjoni konkreti li jimmiraw biex isolvu l-isfidi tad-dinja

Kollaborazzjoni bbażata fuq Problemi

Il-proċess ta’ kollaborazzjoni ċiklika jippermetti lill-parteċipanti jikkontestaw u jiżviluppaw l-ideat tagħhom, isolvu l-problemi u jegħlbu l-isfidi flimkien b’modi produttivi.

Il-programmi tagħna huma mibnija fuq il-filosofija li t-tagħlim immersiv, kollaborattiv bbażat fuq il-problemi (PBL) huwa aktar effettiv minn mudelli edukattivi tradizzjonali, li jinvolvu struttura ġerarkika, lekċers twal u impersonail u ħafna sigħat ta’ studju solitarju. Minħabba n-natura interattiva u ingaġġata tiegħu, il-kunċett ta’ tagħlim ibbażat fuq il-problemi jgħin lill-istudenti jiżviluppaw ħiliet superjuri u ħiliet ta’ soluzzjoni ta’ problemi. It-tagħlim ibbażat fuq il-problemi jżid ukoll il-fehim ġenerali tal-materjal tas-suġġett, u ż-żamma tal-għarfien. Ir-riżultat huwa esperjenza edukattiva ferm aktar pjaċevoli u aktar effettiva.

Tuturi u Mentors

Tipprovdi lill-istudenti b’appoġġ u gwida personalizzati kull ġurnata tal-istudji tagħhom, mill-applikazzjoni, sal-gradwazzjoni.

L-appoġġ li l-komunità tagħna tal-istudenti jirċievi mill-grupp magħqud tagħna ta’ tuturi u konsulenti  huwa komponent kbir tal-esperjenza edukattiva fl-EDU. Ta’ kuljum, it-tuturi huma involuti fil-ħajja tal-istudenti tagħna, jipprovdu appoġġ fuq ħidmiet, għajnuna b’riżorsi, u anke matul diskussjonijiet ta’ rispons u gradazzjoni. Iż-żieda ta’ saff ieħor ta’ appoġġ huma l-mentors tagħna, li huma investiti fl-iżvilupp personali u professjonali tal-istudenti tagħna. Kollox ma’ kollox, it-tuturi u l-mentors tagħna għandhom missjoni komuni; biex tkun id f’id mal-istudenti tagħna filwaqt li qed isegwu suċċess fl-istudji mediċi tagħhom.

L-Input tal-Esperti

L-esperti jispiraw lill-komunità bil-kompetenza speċifika tagħhom u bl-għarfien dwar is-suġġett tal-programm.

L-esperti huma distinti, mexxejja tal-ħsibijiet u prattikanti li jaqsmu l-għarfien u l-esperjenza tagħhom mal-komunità tal-programm permezz ta’ kontribuzzjonijiet b’vidjows qosra mfassla għall-programm. Dawn il-kelliema ewlenija jipprovdu spettru wiesa’ ta’ ispirazzjoni u dixxiplina konċettwali, billi jgħinu lill-komunità tiftaħ moħħha għal ideat ġodda u prattiki edukattivi. L-esperti jinvolvu ruħhom ukoll f’diskussjonijiet diretti mal-komunità skont id-disponibbiltà tagħhom.

×

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp

× Get in touch!