Il-Fakultà tal-Mediċina u s-Saħħa

Il-Fakultà tal-Mediċina u s-Saħħa tal-EDU huwa mibni fuq il-filosofija li l-eċċellenza medika fid-dinja moderna teħtieġ approċċ verament modern.

Ħarsa Ġenerali

Aċċess għall-Mediċina u l-Kura tas-Saħħa; L-Isfida Kollettiva tagħna

F’dinja fejn il-komunità globali tagħna qed tbati min-nuqqas dejjem jikber ta’ professjonisti mediċi kwalifikati u tnaqqis fl-aċċess għall-kura tas-saħħa bażika, il-Kulleġġ Internazzjonali tal-Mediċina tal-EDU jimmira li jbiddel dan.

Iċ-ċittadini madwar id-dinja qed jimmobilizzaw u jsostnu l-kopertura universali tas-saħħa, u l-innovaturi qed jesploraw modi ġodda biex iwasslu kura medika professjonali. Minkejja dawn l-isforzi, u avvanzi sinifikanti fix-xjenza u t-teknoloġija medika, il-kwistjonijiet preżenti ma jistgħux jissolvew min-numru attwali ta’ ħaddiema professjonisti mediċi.

It-twemmin sod tagħna huwa li l-immodernizzar u l-ottimizzazzjoni tal-aċċess għall-edukazzjoni medika onlajn tindirizza l-kawża tan-nuqqas ġenerali tal-kura tas-saħħa, speċjalment f’reġjuni fejn l-aktar huwa meħtieġ. L-għan tagħna huwa li l-edukazzjoni medika ta’ kwalità għolja tkun aċċessibbli għal kulħadd fid-dinja passjonat dwar l-istudju tal-mediċina.

Minbarra li qed jirċievu l-edukazzjoni medika ta’ ħajjithom, l-istudenti tal-Kulleġġ tal-Mediċina EDU qed jingħaqdu magħna fil-missjoni tagħna biex jespandu u jittrasformaw il-forza tax-xogħol globali tas-saħħa, b’appoġġ għall-Istrateġija Globali tal-WHO dwar Riżorsi Umani għas-Saħħa.

Il-kurrikulu tal-EDU jiffoka fuq ħiliet u kompetenzi spiss injorati fi studji mediċi tradizzjonali bħal għarfien fattwali, ħiliet ta' komunikazzjoni qawwija u kollaborazzjoni, u ħiliet prattiċi avvanzati. L-istudenti jagħmlu xahar fi sptar ta’ tagħlim għal kull 8 ġimgħat ta' studju teoretiku onlajn, fi żmien 3 xhur mill-bidu tad-degree tagħhom.

Dr. med. Nils Thiessen, MME

Uffiċjal Kap Mediku EDU

Formazzjoni tal-Mexxejja fil-Mediċina tal-Bniedem

Il-kurrikulu innovattiv tagħna ġie żviluppat f’armonija mal-istandards tal-Federazzjoni Dinjija tal-Edukazzjoni Medika (WFME). Il-fakultà tagħna ta’ fundaturi rikonoxxuta b’mod internazzjonali hija responsabbli għall-kwalità tal-kontenut tat-tagħlim.

Mogħtija fi struttura ħolistika ta’ kors wieħed għal kull trimestru, il-programmi mediċi tal-EDU jinkludu rotazzjonijiet ta’ taħriġ prattiku intensiv (4 ġimgħat) fi sptarijiet ta’ tagħlim sħab tal-EDU, bl-istudji teoretiċi kollha mwettqa fuq l-internet permezz tal-pjattaforma tat-tagħlim mgħotija tal-EDU. L-istudenti jistgħu jistennew l-ewwel rotazzjoni klinika u l-kuntatt tal-pazjent fi żmien 8 ġimgħat mill-bidu tal-istudji tagħhom.

Play Video

Billi tgħaqqad flimkien il-pjattaforma tat-tagħlim diġitali tagħna l-aktar avvanzata u esperjenza immersiva u prattika orjentata lejn il-pazjent, l-istudenti tal-EDU jirċievu edukazzjoni medika unika li tiżdied għall-ħtiġijiet tagħna tas-seklu 21.

Prof. Dr. med. Andreas Hoeft

Kelliem tal-Fakultà Fundaturi, EDU

Gradi Mediċi fl-EDU

Filwaqt li l-EDU hija l-ewwel kampus onlajn għal Mediċina tat-tip tiegħu fl-Ewropa, mhijiex primarjament studju onlajn. Il-gradi mediċi onlajn tal-EDU jaraw li l-istudenti jieħdu sehem f’rotazzjonijiet kliniċi mill-bidu nett. L-istudenti jiksbu xahar wieħed ta’ taħriġ prattiku immersiv fl-isptarijiet tat-tagħlim għal kull 8 ġimgħat ta’ studju teoretiku onlajn.

Possibbilment l-iktar edukazzjoni medika innovattiva fid-dinja

Eżattament kif aħna xtaqna li tkun! Fl-EDU, nafu li l-ewwel pass għat-trasformazzjoni tal-istat tas-saħħa dinjija qed jittrasforma l-edukazzjoni medika.

Pjattaforma ta’ Tagħlim Onlajn Interattiv

B'mod sħiħ Il-pjattaforma onlajn kompletament interattiva tagħna fiha l-aħħar metodi ta' tagħlim diġitali u tendenzi li jippermettu lill-istudenti jitgħallmu ħiliet moderni b'għodda moderna.

Tagħlim Diġitali = Aċċessibilità

Il-pjattaforma tagħna tat-tagħlim f'kull ħin / kullimkien tipprovdi flessibilità u konvenjenza bla xkiel, u tagħmel l-edukazzjoni medika aċċessibbli f'żoni remoti.

Tgħallem fi sptarijiet ta' Tagħlim b’Servizz Sħiħ

Is-sħubiji tagħna ma' sptarijiet ta' servizz sħiħ bl-aqwa kwalità reġjonali, jiftħu infrastrutturi tal-kura tas-saħħa mhux sfruttati għall-benefiċċju tal-edukazzjoni medika.

Soluzzjoni ta’ Problemi Bejn il-Pari

B'attenzjoni fuq il-ħidma f'tim u t-trawwim ta' dinamika awtentika tal-grupp, il-kurrikulu tal-EDU jirrikjedi li l-istudenti jsolvu problemi mediċi kumplessi b'mod kollaborattiv.

Tutoring Personali u Mentoring

Bi kburija ta’ proporzjon ta' kważi 1:1 student għal għalliem, il-bżonnijiet personali ta' kull student huma suġġetti għal grupp magħqud ta' tuturi u konsulenti.

Ir-Rotazzjonijiet Kliniċi... Mill-Bidu Nett

L-istudenti jesperjenzaw xahar f’sptar ta’ tagħlim għal kull 8 ġimgħat ta' studju teoretiku onlajn fi żmien 3 xhur mill-bidu tal-istudji tagħhom.

Imsejsa Fuq Riċerka Stabbilita Sew

L-esperti u l-mexxejja tal-ħsibijiet jispiraw lill-komunità bl-għarfien espert u kompetenza dwar suġġetti tal-programm, permezz ta' diskussjoni diretta u l-indirizz prinċipali tal-vidjow.

It-Tagħlim Ibbażat fuq il-Problemi

Il-filosofija ta' tagħlim tal-EDU hija l-proċess ta' soluzzjoni tal-problemi, pedagoġija attiva u ingaġġata li teħtieġ għarfien konċettwali u l-kreattività.

Opportunità Demokratika ta' Tagħlim

Strutturata biex tħeġġeġ u tissodisfa l-istudenti għal tagħlim tul il-ħajja, il-kurrikulu tagħna jagħti s-setgħa lill-istudenti biex jieħdu pussess tal-esperjenza edukattiva tagħhom.

Pjattaforma ta' Tagħlim Sinkronizzata

Komunikazzjoni sinkronizzata onlajn hija integrata fil-kurrikulu tagħna, toħloq sens ta' komunità, u ssaħħaħ ir-relazzjonijiet bejn l-istruttur u l-istudent / bejn l-istudenti nfushom.

Baċellerat fil-Mediċina

Dan il-programm estensiv ta’ tliet snin jikkonsisti f’disa’ moduli u teżi tal-baċellerat, u juri total ta’ 9 xhur esperjenza prattika ma’ pazjenti fi sptarijiet ta’ tagħlim imseħbin mal-EDU. L-istudenti għandhom jesperjenzaw l-ewwel kuntatt mal-pazjent fi żmien 10 ġimgħat mill-bidu tal-degree tagħhom.

L-istudenti jingħataw id-degree ta’ Baċellerat wara li jkunu kisbu 180 punt ECTS, u huma mistiedna jidħlu fil-programm tal-Masters fil-Medicine tal-EDU.

Masters fil-Mediċina

Il-programm konsekuttiv tal-Masters fil-Mediċina tal-EDU huwa mibni fuq linji simili għall-programm tal-Baċellerat fil-Mediċina tiegħu, u se jieħu sentejn akkademiċi biex jitlesta u jkun magħmul minn erba’ moduli u t-teżi tal-masters. Dan il-programm bħalissa qed jiġi rivedut u qed jistenna l-akkreditazzjoni.

Wara li jirċievu l-grad tagħhom, l-istudenti jkunu akkwistaw l-għarfien mediku speċjalizzat li jippermettilhom li japplikaw għall-kwalifika bħala tabib mediku f’kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea.

Helios Kliniken - L-iSptarijiet għat-Tagħlim Imseħbin Magħna

Bħala l-ewwel istituzzjoni ta’ edukazzjoni ta’ livell għoli diġitali tal-Ewropa, l-EDU hija kburija li tniedi l-Programm innovattiv ta’ Baċellerat tal-Mediċina tagħha fil-Ġermanja, bi sħab ma’ Helios Kliniken. Din is-sħubija tisħaq l-impenn ewlieni tal-EDU li tissieħeb ma’ sptarijiet ta’ tagħlim madwar id-dinja, li jissodisfaw l-ogħla standards ta’ kwalità, u li jipprovdu persunal ta’ tagħlim espert għat-taħriġ prattiku waqt ir-rotazzjonijiet kliniċi.

×

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp

× Get in touch!