Edukazzjoni Medika Moderna

Il-Baċċellerat fil-Mediċina jżomm ma’ standards universali rikonoxxuti u huwa msejjes fuq bażi solida ta’ riċerka medika. Lil hinn mill-format tradizzjonali ta’ istruzzjoni medika, il-baċċellerat hu ispirat mill-aqwa skejjel mediċi moderni ta’ reputazzjoni u standards globali f’edukazzjoni medika bażika. Il-punt tat-tluq għall-iżvilupp tal-kurrikulu huma l-Istandards Globali tad-WFME kif ippubblikat mill-Institute for International Medical Education (IIME) Core Committee.

L-IIME Core Committee żviluppa dawn il-”global minimum essential requirements” (GMER) (rekwiżiti globali minimi essenzjali) u speċifika sett konkret ta’ riżultati tat-tagħlim minimu globali għal kull wieħed minnhom. Is-60 miri pilastri tal-oġġettivi ta’ tagħlim jiffurmaw il-qafas komprensiv tal-għarfien li tobba futuri għandhom ikunu kisbu verament. Il-kurrikulu tagħna hu mibni fuq dawn l-istandards.

L-oqsma Ta’ Studju U L-ispeċjalizzazzjoni

Il-kurrikulu tagħna jinkludu oqsma ta’ suġġetti fundamentali mix-xjenzi biomediċi. Inti ser tistudja l-fondazzjoni tal-anatomija, il-fisjoloġija u l-bijokimika, kif ukoll l-iġjene, il-bijoloġija ċellolari, il-farmakoloġija, il-patoloġija, il-microbijoloġija, u l-immunoloġija. L-informatika klinikali, il-kimika klinikali, l-etika, l-istatistika biomedikali, u l-epidemoloġija huma parti mill-kurrikulu u ssorveljati minn esperti fil-qasam rispettiv.

L-ispeċjalizzazzjoni hija disponibbli minn 17-il qasam ta’ prattika klinika li huma mifruxa fuq il-programm tal-baċċellerat u l-programm konsekuttiv tal-masters: l-Anestesija, il-Prattika Ġenerali/Mediċina tal-Familja, Mediċina Interna, id-Dermatoloġija, l-Uroloġija, il-Kirurġija, ir-Radjoloġija Dijanjostika, it-Trawmatoloġija, l-ENT, il-Kura Palljattiva, l-Oftalmoloġija, il-Psikjatrija, l-Ostetrija/Ginekoloġija, il-Pedjatrija, in-Newroloġija, il-Ġerjatrija, u l-Mediċina Kumplimentari.