Is-sena akkademika hija maqsuma fi tliet moduli ta’ 14-il ġimgħa. Jibqa’ madwar tmien ġimgħat għall-brejk tas-sajf u madwar ġimagħtejn għall-brejk  tax-xitwa, skont il-kalendarju tas-sena. Il-perjodi tal-vaganzi normalment jaqa’ mis-26 sas-37 ġimgħa kalendarja. L-aħħar ġimgħa kalendarja (it-52 ġimgħa) u l-ewwel ġimgħa kalendarja tas-sena jittieħdu wkoll bħala vaganza mill-istudenti u l-istaff kollu.

Kull modul jibda bi tmien ġimgħat ta’ tagħlim estensiv onlajn.

 

L-istudenti jistudjaw dwar kwistjonijiet kliniċi, biomedikali u mhux tekniċi biex jiksbu oġġettivi speċifiċi tat-tagħlim. Wara li jkun hemm il-pedament teoretiku, issegwi ġimgħa flessibbli biex tagħti ħin lill-istudent biex jittestja u jistudja lilu nnifsu. F’din il-ġimgħa huwa rrakkomandat li tgawdi u tieħu naqra ħin għalik innifsek u tagħmel l-arranġamenti neċessarji biex timxi għall-isptar ta’ tagħlim għar-rotazzjoni klinika.

Il-fażi ta’ erba’ ġimgħat ta’ rotazzjoni klinika li ssegwi, tippermetti l-istudenti biex japplikaw l-għarfien tagħhom billi jinvolvu ruħhom mal-esperti kliniċi. Taħt il-ħarsa tas-superviżjoni minn kliniċi esperjenzati, l-istudenti tagħna jiffurmaw konnessjonijiet intensi waqt li jiksbu esperjenza prattika u jirċievu feedback ta’ valur skont l-istandards tal-feedback professjonali. Kull student ikollu mentor espert u dedikat li jagħti gwida matul il-vjaġġ, u b’hekk ir-relazzjoni ta’ bejniethom tkun eċċezzjonalment għolja.

Il-modul kliniku huwa segwit minn ġimgħa flessibbli oħra sabiex l-istudenti jkunu jistgħu jirritornaw fir-residenza tagħhom, jerġgħu jagħmlu testijiet neċessarji u jgawdi naqra ħin liberu.

 

Fassal L-esperjenza Ta’ Tagħlim Tiegħek Stess

Il-fażi ta’ tagħlim flessibbli onlajn tista’ titlesta mill-kumdità ta’ darek, meta tippermetti l-iskeda tiegħek. Il-preżenza fiżika tiegħek hi meħtieġa biss għall-fażi ta-rotazzjoni klinika ta’ kull modul fl-isptar ta’ tagħlim li tiġi assenjat. Tista’ tagħmel is-sigħat tiegħek għall-istudju u tagħżel l-isptar preferit, imma meta tkun fil-klinika, inti trid tadatta għar-rutina u għall-iskeda tal-klinika partikolaru tiegħek.