Għeżież applikanti, Għeżież studenti,

 

Nixtieq kordjalment nagħtik merħba bħala d-Dekan Fundatur tal-EDU. Erba’ snin ilu, ġietni idea minn diskussjoni mat-tifel tiegħi, li wkoll kien qed jistudja l-mediċina dak iż-żmien.

“L-idea kienet li tkun possibbli għal firxa wiesgħa ta’ żagħżagħ li għandhom talent, li jistudjaw il-mediċina biex dawk il-professjonisti mediċi li huma tant bżonjużi madwar id-dinja jkunu jistgħu jgħinu jtejbu l-kura medika għan-nies madwar id-dinja.”

Għal dan il-għan, aħna ħejjejna kurrikulu mediku ġdid li, minkejja li jkun kontinwament jiffoka fuq il-ħiliet kognittivi, ikollu magħqud fih it-tagħlim tal-għarfien fattwali fuq grad raġonevoli u relevanti.

EDU jsegwi approċċ li hu ċċentrat fuq min jitgħallem: Mill-bidu nett inti tistudja l-mediċina fi gruppi żgħar, titgħallmu kif issolvu problemi mediċi flimkien u kif tirriċerkaw u tiddiskutu suġġetti. Sapport hu provdut minn tuturi u mentors imħarrġa apposta. Dan l-approċċ kollaborattiv jippreparak b’mod komplut għall-ambjent ta’ xogħol fil-futur. Hawnhekk ukoll, inti, flimkien ma’ sħabek kollegi f’ambjent interprofessjonali, tridu tidentifikaw problemi mediċi u tiddiskutu t-terapiji. Dan hu għaliex, flimkien mal-għarfien fattwali neċessarju, inti titgħallem ħiliet prattiċi mill-bidu nett, bħala parti mir-rotazzjoni klinika fi sptarijiet mediċi, fejn inti tiġi mgħallem taħt is-superviżjoni ta’ professjonisti esperjenzati. Barra minn hekk, il-kurrikulu tagħna jenfasizza fuq il-ksib tal-ħiliet personali u, f’dan il-kuntest, b’mod speċjali fil-ħiliet komunikattivi – kollha huma ħiliet fundamentali għal tobba li jrnexxew.

“Aħna bħala EDU nemmnu li ħloqna kors ta’ degree li jippermettilek mhux biss li ssegwi l-vokazzjoni tiegħek, imma wkoll li tibni netwerk wiesa’ ta’ kollegi futuri permezz tal-pjattaforma tagħna ta’ tagħlim, li din il-pjattaforma se takkumpanjak matul ħajtek kollha, minħabba li se tibqa’ ġġorrha miegħek matul il-vjaġġ.”

Jekk jogħġbok tiddejjaq xejn tuża l-opportunitajiet diversi biex tikkuntattjana waqt l-istudji tiegħek, u tagħtina feedback biex aħna nkunu nistgħu niżviluppaw aktar il-kors ta’ studju tiegħek skont ix-xewqat tiegħek. L-aħħar ħaġa li nista’ nagħmel hi li nawguralek l-aqwa suċċess f’dan il-perjodu tant eċitanti f’ħajtek.

 

Dejjem tiegħek,

Il-Professur A. Hoeft
Fundatur tal-Kulleġġ tal-Mediċina tal-EDU