Ninsabu fiduċjużi li l-istudenti tagħna huma responsabbli u juru rispett; għandna fiduċja li l-edukaturi juru apprezzament u jkunu ta’ sapport. L-istatuti u r-regolamenti li ssib hawnhekk fihom regoli li aħna nikkommettu li nimxu magħhom biex nippermettu li jkun hemm fiduċja. Dawn l-istatuti u r-regolamenti jinfurmaw bl-azzjonijiet kollha tagħna u waqt li jistgħu jidhru awtoevidenti, ifakkruna fir-responsabbiltà li naqsmu bejnietna u jgħinuna nipproteġu membri vulnerabbli fil-komunità tagħna.

Informazzjoni Regolatorja U Qafas Morali

Il-pedamenti tal-kollaborazzjoni akkademika huma l-onestà, l-apprezzament, u r-rispett. Imġiba ħażina tista’ twassal għal konsegwenzi serji.

Aħna għandna d-dritt li nissanzjonaw l-individwi responsabbli sa, u inkluż, it-tkeċċija mill-programm. Nikkunsidraw imġiba inaċċettabbli hi kull tip ta’ imġiba b’intenzjoni ħażina jew azzjoni li tittieħed kontra ħaddieħor; inkluż iżda mhux limitata għal imġiba ħażina fir-riċerka u attivitajiet akkademiċi; imġiba ħażina sesswali ta’ kwalunkwe tip, inkluż fastidju u vjolenza sesswali jew ibbażat fuq is-sessi, vjolenza domestika u vjolenza bejn il-koppji, u azzjoni malizzjuża (stalking) u l-bullying.

Il-ħajja virtwali tal-kampus tista’ tiffjorixxi jekk regoli ċari jkunu fis-seħħ biex tinħoloq atmosfera sigura għat-tagħlim u biex naħdmu flimkien. L-istudenti huma mitluba biex jissottomettu kopja ffirmata tal-Kodiċi tal-Kondotta tal-EDU mal-enrolment, jiċċertifikaw li fehmu l-politiki tal-università. L-istudenti huma responsabbli biex jużaw ir-riżorsi disponibbli biex iżommu standards etiċi għoljin.

Il-Manwal tal-Istudenti, li tista’ tniżżlu onlajn, fih deskrizzjoni kompluta tal-affarijiet relevanti:
1. Linji gwida għal prattiki akkademiċi tajbin;
2. Prinċipji ta’ mġiba personali;
3. Standards biex tistudja f’ambjenti diġitali.

Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok agħti ħarsa lejn il-Manwal tal-Istudenti.

Id-dokument Ir-Regolamenti tal-Grad tal-Kors għall-Baċċellerat fil-Mediċina (BMed) fih ir-regoli u r-regolamenti li jiggovernaw il-programm sħiħ, inkluż ir-rekwiżiti għad-dħul, it-tul u l-istruttura tal-kors, il-gradazzjoni u l-istandards fl-assessjar.

Il-mekkaniżmi tal-governanza u l-istruttura organizzattiva tal-istituzzjoni tagħna huma deskritti fid-dettall fid-dokument tal-Istatuti li huwa disponibbli biex tniżżlu onlajn.